Бизнес бележник формат А6, съдържащ 80 бр. листа, твърди корици. Размер на белижника: 107 х 148 х 15 мм.