Запалка с пиезокристал.

При запалките с пиезоелемент, запалването се извършва благодарение на пиезоелектричния ефект. Това е ефект, при който при прилагането на механично въздействие върху специален кристал (наречен пиезокристал) се отделя електричество. Достойнството на тези запалки е дългия живот на пиезоелектричния елемент. Запалката е неразделна част от аксесоарите на почти всеки мъж.