Сет за сирена - дъска за нарязване, нож за твърди и меки сирена и вилица за сирена.