Ножът за отваряне на писма има формата на меча на Наполеон.

Репродукция с музейно качеството на легендарния меч, в мащаб, подходящ за подарък на мъж колекционер на исторически предмети.

Дължина: 30 см.

Ширина: 9 см.