Японски меч Вакизаши с черна ножница
Самурайският воин носел, заедно с катана и друго оръжие - по-къс меч, наричан 'вакизаши'. Той обикновено се използвал за промушване, както и нож 'танто', който се използвал в ритуалното самоубийство 'харакири'.


Катана и вакизаши заедно се наричат 'дайшо'.

Дължина: 66 см.

Внимание: Това е меч с декоративна цел! Неговата цел е да се използва като подарък за мъж! Не може да служи за реални схватки!