Старинен телескоп - нестандартен , но интересен подарък за мъж мечтател.