Статуетка на богинята на правосъдието Темида.Тя се изобразява с превръзка на очите – символ на безпристрастие.  В дясната си ръка Темида държи везна, а в лявата двувръх меч. Везните – древен символ на справедливостта. На везните на правосъдието се притеглят постъпките на смъртните – добри или лоши, вина или невинност. Строгостта и справедливостта на правосъдието изисква точно претегляне на делата. Мечът е символ на духовната сила и наградата, а в ръцете на Темида е символ на възмездието. Мечът на Темида е с две остриета, тъй като законът не само наказва, но и предупреждава. Подходящ подарък за мъж юрист, подарък за мъж правозащитник, съдия или адвокат. Височина 73 см.