Оригинална и детайлно изработена от полеризин статуетка на бойна колесница.
Счита се, че колесниците са се появили в древен Египет, като двуколки задвижване от два или четири коня. Използвани са като транспортно средсто но и в битки и сражения. Бойните римски колесници  са били сами по себе си ударно звено,подпомагайки пехотата и помитайки  всичко живо по пътя си. За могъществото на древна войска се е съдило по броя на колесниците и. Размер на продукта: 28 х 11 х 17 см.