Статуетка, изобразяваща оригиналното произведение на Леонардо, създадено по описание на човешките пропорции от древния архитект Виртувий. В наше време Виртувианският човек е символ на човечеството и вселената.Подходящ подарък за мъж по повод юбилей или подходящ корпоративен подарък.Височина 22см.