Сервиз от 6 бр. чаши за ракия от кристално стъкло с 2.45 % плътност.