Безусловно, шахът е една от най-интелектуалнате игри. Ако сред вашите близки приятели или съдружници има любители на тази игра, този изящен продукт ще се окаже дългоочакван подарък за тях!

Луксозен шах кръстоносци с изящно изработени фигури с размер 4.96 см.

Размери на кутията: 28 х 28 см.

Височина на кутията (без разположени фигури): 4 см.