Играта табла води началото си от Древен Египет. В България са познати четири вида игри на табла „права“ табла, "челеби", „гюлбара“ и „тапа“. Какво може да е по-добро от колективна игра ,която носи забавление и удоволствие. Предложение за оригинален подарък, който би зарадвал всеки запален ирач.Размер на таблата 24 х 38 см.