Семпла, но оригинална метална писалка CERRUTI 1881 . Пишещите средства са необходимост, луксозен атрибут, но и добра инвестиция и дори предмет, който би могъл да се превърне в семейна ценност и да се предава от поколение на поколение. Идеален мъжки подарък,корпоративен подарък.