Практичен и красив бележник формат А5 със 192 стр. и размер 150 х2 15 х10  мм. Бележникът е с твърди кафяви корици и разделител