Стилна, метална  рамка за снимка с формат : 13 х 18 см.