Оригинална статуетка изобразяваща сплетени длани, придържащи молещо се малко момиченце. Качествено и детайлно изработена статуетка от полеризин.