Японски меч "Катана" с черна ножница - подарете част от легенда
Изкуството на меча в Япония достига връхната си точка по време на Войната на Онин (1467-1477).

Това е период, когато гражданската война разтърсва страната, а доспехите и оръжиятя, създадени тогава, са с по-добри качества, дори от тези създадени днес.

Катана е дълъг и крив меч. Той е едноостър меч.

Дължината на острието на катана е около 70 см.

Дължина: 100 см.

Внимание: Това е меч с декоративна цел! Неговата цел е да се използва като подарък за мъж! Не може да служи за реални схватки!